Congres risicovolle eenlingen 27 november 2015

Lost and Confused Signpost

Dit congres heeft reeds plaatsgevonden. Kijk  op de congrespagina voor meer informatie,  het programma en de workshops.

Homepage

Risicovolle eenlingen;
Wie heeft welke verantwoordelijkheid?

Vrijdag 27 november vond het het congres Risicovolle Eenlingen plaats. Met enige trots kijken we terug op een succesvolle dag! “Boeiend, inspirerend, mooie dag, informatief en grensoverschrijdend goed!”. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de lovende feedback die we al van jullie hebben mogen ontvangen. Kijk voor een sfeerimpressie de film even terug op onze Facebookpagina! De dag is natuurlijk mede door uw inbreng een succes geworden!

Vervolg
Patrick Blankwaard, de dagvoorzitter, refereerde er al aan: op korte en middellange termijn willen de betrokken partijen een vervolg geven aan dit congres. Er komt op korte termijn een digitaal platform waar ervaringen kunnen worden gedeeld rondom de problematiek van risicovolle eenlingen en succesvolle oplossingen. Keyspeakers en direct betrokkenen bij het congres plannen op korte termijn een overleg voor een actieagenda en vervolg op het congres. En op lange termijn zal er voldoende draagvlak moeten worden gecreëerd om de weeffouten in het systeem aan te pakken.

Evaluatie
Velen hebben na afloop van het congres hun evaluatieformulier ingeleverd. We hebben ze verwerkt. Klik op deze link voor de samenvatting. Met de tips en feedback zullen we ons voordeel doen. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank!

Sprekers en workshops
Wilt u die ene vraag toch nog stellen of meer achtergrondinformatie? Of wellicht bent u het bij nader inzien oneens met iets wat u heeft gehoord? We delen de e-mailgegevens niet van de deelnemers, sprekers en workshopleiders. U kunt wel uw vraag aan ons doorsturen en aangeven voor wie deze bestemd is, dan sturen wij uw vraag naar de betreffende persoon door.

Wij blijven graag in contact met u en zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen. Dat willen we doen door middel van een digitale nieuwsbrief en een digitaal platform. Zodra dit is gerealiseerd brengen we u op de hoogte!

Namens de begeleidingscommissie,

Hamp Harmsen, beleidsadviseur GGZ Nederland

 

 

 

Actueel

Aanpak verwarde en gewelddadige personen verandert
Voorheen verschilde de aanpak van de politie bij verwarde mensen niet van ‘gewone’ verdachten. Verwarde mensen worden tegenwoordig steeds minder vaak naar een politiecel gebracht na een incident. In 30 procent van de gevallen brengt de politie de mensen rechtstreeks naar de geestelijke gezondheidszorg http://www.nu.nl/
binnenland/4091289/verwarde-mensen-minder-vaak-opgesloten-in-cel.html